Monday, July 13, 2009

Dua Orang Penting Laskar Pelangi


Keduanya adalah sekretaris dan bendahara Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Sains Malaysia. Di tangan mereka, roda organisasi berputar normal. Tentu yang lain juga punya peran. Tanpa mengecilkan sumbangsih yang lain, keduanya membuat organisasi tak berjalan terseret-seret.

No comments: