Monday, July 03, 2006

الايضاح

Kata tafsir berasal dari kata fassara yang berarti penerangan (atau penjelasan. Di dalam istilah teknis ia mempunyai pelbagai definisi. Di antaranya adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan menjelaskan maknanya, mengetahui hukum dan hikmahnya. Al Jazairi menambah pengertian ini dengan mematuhi perintah dan larangannya, mengambil hidayah dan petunjuk, mengambil iktibar kisah-kisah dan menyelami pesan-pesannya.

No comments: