Friday, August 06, 2010

Rapat dan Helmet

Rapat PPI USM bersama Prof. Madya Haji Mohamad bin Mohd Yusof di Komunikasi. Dari sekian isu, saya terkesan dengan helm[et] yang berada di depan salah seorang pengurus PPI USM. Apakah ia juga turut mendengar apa yang kami bincangkan?

No comments: