Wednesday, February 08, 2012

Madinah dan Mekkah

Buku yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi ini ditemukan di Suq Albukhari, Kedah. Selain menulis buku berjudul Madinah, lelaki alumnus Al-Azhar Mesir ini juga menulis buku Mekkah. Sebelum pergi kedua tempat suci ini, elok kita membacanya agar dalam pikiran kita tertanam pengetahuan apa sesungguhnya tanah haramain ini.

No comments: